سمینار گروه مدیریت-کسب و کار

تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر …

بررسی نقش فناوری اطلاعات در ترویج ...

بهبود مديريت زنجيره تامين در آزمايشگاه فني …

معماری سازمانی حوزه اعتبارات بانکی …

بانکداری الکترونیکی و ارزش وب سايت …

تاثیر رنگ در طراحی برند و بسته بندی …

عوامل موثر بر برند سازی شرکت سران

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی الکترونیکی …

شناسایی راههای توسعه فرهنگ استفاده از …

تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری‌مداری ...

امنيت در بانكداري الكترونيكي

بررسی تطبیقی فرآیندهای شرکت انتقال گاز …

شناسايي و رتبه بندي عوامل بحراني موفقيت ...

نگرش کاربران بر بازاریابی در شبکه های اجتماعی

فرآیندکاوی و ابزارهای آن

نقش حافظه سازمانی در مدیریت دانش

سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS و تعیین ...

تاثیر سامانه هوشمند خدمات حمل و نقل ...

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت …

بررسي تاثير آموزش هاي الكترونيكي بر انگيزه …

فناوری RFID در مدیریت زنجیره تامین

تدوین چارچوب عوامل موثر بر پذیرش شبکه های …

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی موبایل بر سود سالانه

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات …

بازمهندسی فرایندهای کاری شعب بیمه ای …