مدل های گرافی احتمالاتی

احد هراتی:

ایشان متولد مشهد می باشند و مهندسی کامپیوتر خود را در گرایش سخت افزار از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ نموده اند. کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش ماشین و رباتیک گذرانده اند و مدرک دکتری تخصصی خود را در موسسه فناوری فدرال سوئیس در شهر زوریخ (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich) در سال 2008 میلادی اخذ نموده اند.

صفحه ی شخصی: http://www.um.ac.ir/~a.harati/

پست الکترونیکی : ahadharati@yahoo.com