سامانه فیلم های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، به منظور به اشتراک گذاری فیلم های آموزشی مربوط به دروس این دانشگاه که توسط اساتید دانشگاه فردوسی تدریس شده است، ایجاد گردیده است.

برای مشاهده این فیلم های آموزشی میبایست نرم افزار flash player مربوط به مرورگر خود را بر روی سیستم خود نصب نمایید.